درباره دکتر فیروزی

دکتر حسن فیروزی متولد ۱۳۳۷ دارای فلوشیپ جراحی زیبایی صورت و بینی از هاروارد آمریکا از سال ۱۳۷۲ فعالیت شخصی خود را آغاز کرده است. ایشان در این مدت بالغ بر ۱۰,۰۰۰ عمل جراحی را انجام داده اند.از مدارک و سابقه ایشان می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

دارنده گواهی فلوشیپ جراحی زیبایی صورت و بینی از هاروارد آمریکا ( بوستون )
دارنده گواهی دوره تکمیلی جراحی صورت و بینی از سوئیس ( ژنو )
دارنده گواهی دوره تکمیلی جراحی صورت و بینی از فرانسه ( پاریس )

مدارک اخذ شده