عمل زیبایی گوش یکی از اعمال جراحی زیبایی است که طرفداران مختص به خود را دارد و این جراحی با هدف درمان و زیبایی انجام می گردد. معمولا این جراحی برای افرادی که در طول زندگی خود دچار آسیب دیدگی در این ناحیه شده اند و یا با مشکلات مادرزادی گوش مواجه اند، می باشد.